Här hittar ni blanketten för beställning av attester!

Attester i nytt format

Exempel på helhetsattest!

Exempel på helhetsattest!

Våra attester ger en väldigt bra överblick över märkets samtliga kvaliteter. Förutom de traditionella mätningarna såsom äkthet, defekter, reparationer, förbättringar, katalogisering, nyansering etc mäter vi även andra kvaliteter såsom stämpelns vinkel och centrering samt märkets centrering. Vi kan även ge en bedömning kring märkets helhetsbedömning på en skala 1 – 10.

Anledningen till att vi ger en referens till 1 – 10 och inte den traditionella 1 – 5 är för att vi vill kunna särskilja och fördjupa korrektheten för framför allt prakt och lyxobjekt där det idag finns en stor spridning.

Våra attester ger beställaren en bedömning över märkets olika kvaliteter. Följande bedömningar görs vid en helhetsattest:

  1. Äkthet, defekter, reparationer och förbättringar
  2. Nyansering, avarter och positionsbestämmelse när det är möjligt
  3. Bedömning av märkets kvaliteter i form av stämpel och centrering

Vår helhetsattest lämpar sig väl för objekt med väldigt hög kvalitet eller ifall de är väldigt ovanliga. Klicka gärna på objektet till höger för att se en helhetsattest. På alla helhetsattester kan man välja huruvida en sifferbedömning ska ske eller inte. Varje del av ovanstående bedömningar kan beställas separat.

Hur går det till?

Följande process används vid utfärdande av en attest:

process-attester

  1. Beställaren kontaktar Svenska Frimärken
  2. En beställning färdigställs
  3. Objekten skickas till Svenska Frimärken
  4. Svenska frimärken gör en första besiktning (1 – 3 dagar)
  5. En expert går igenom objekten (1 – 2 veckor)
  6. Objekten returneras till beställaren (efter ca 2 – 3 veckor)
  7. Attesterna färdigställs och skickas till beställaren (efter ca 4 – 6 veckor)

Processen kan snabbas på ifall det sker en dialog i samband med beställningen. Ifall det krävs extra snabb hantering tillkommer en kostnad vilket framgår vid beställningen.

Tillgänglighet

Vi publicerar alltid alla attester ifall inget annat specifikt överenskommits. Detta för att hela tiden exponera kunskap och information till andra samlare. Vi välkomnar också alltid en diskussion kring attesternas korrekthet och utförandet av attester. Generellt gäller att attester kan uppdateras med tiden ifall de visar sig vara felaktiga eller att ny kunskap tillkommit som var okänd vid utförandet av attesten. För att få tillgång till attesterna behövs ett abonnemang på Svenska Frimärken. Medlemssidorna nås på medlem.svenskafrimarken.se.

Beställning

Beställning av attester görs genom att kontakta Svenska Frimärken på telefon 08 645 12 00 eller e-post.