6 Skilling banco den 31 juni 1858!!!

6 Skilling banco den 31 juni 1858!!!

Samlartorget har nu ute ett vackert par med 6 skilling banco på Tradera. Intyget är säkert till stora delar korrekt och vederhäftigt. Ett par med 6 skilling banco bör också inbringa ett bra värde. Dock är jag tveksam till att det skulle vara sista dagen med skilling banco. Jag är ingen kalenderbitare men jag har svårt att tro att några märken skulle vara stämplade den 31 juni 1858. I den världsbild jag lever i har juni haft 30 dagar även 1858.

Jag har inte sett objekten på nära håll och låter därför datumet vara osagt. Men jag skulle inte satsa på den 31 juni.

Ni kan ta del av auktionen här!