Brev avsänt den 30 juni 1855?

Brev avsänt den 30 juni 1855?

I helgen som kommer har Postiljonen ett stort event med sitt symposium vilket de avslutar med en auktion de kallar Treasure Hunt. Det är en välfylld katalog med många rariteter men jag tänkte här och nu ge en liten varning för objekt 146 vilket är ett brev med en enkelfrankering 4 skilling banco. Såhär beskrivs det i katalogen:

June 30th 1855 Cover Beautiful cover sent from ”UPSALA 30.6 1855” to Wexiö franked with 4 Sk. Bco light blue. Sent the day before the stamps in Sweden were introduced. This cover was found in the 1950’s together with other 4 Sk. covers and has been in private collections ever since. Cert. Obermüller Wilén. VERY FINE EXHIBITION RARITY.

Det är säkert ett riktigt brev och inte framtaget för filatelistiska ändamål men det finns en osäkerhet kring ifall det är avstämplat den 30 juni 1855. Följande dilemma finns kring avstämplingen:

Brev avstämplat den 1 juli 1855 (första dagen). Även detta från Uppsala men saknar, som sig bör, en sidostämpel.

Brev avstämplat den 1 juli 1855 (första dagen). Även detta från Uppsala men saknar, som sig bör, en sidostämpel.

  1. Objektet har en sidostämpel vilket introducerades först den 20 augusti. Se brevet avstämplat UPSALA den 1 juli 1855 som saknar sidostämpeln.
  2. Stämplarna är väldigt otydliga och näst intill oläsliga. Skulle det tydas till en sexa kan det också vara en upp och nervänd nia och avstämplat i september 1855.
  3. Det finns inget som stöder att det borde vara avsänt den 30 juni 1855 i brevets innehåll.
  4. Brevet har varit känt sedan 1950-talet men inte inkluderats i någon av de fantastiska utställningssamlingar som byggts upp under åren. Det har alltid varit osäkert kring ifall det verkligen är avstämplat dagen före utgivningen.
Stämpelavtryck till vänster

Stämpelavtryck till vänster

Stämpelavtryck till höger

Stämpelavtryck till höger

Det finns även saker som pekar på att det skulle kunna vara avstämplat den 30 juni 1855.

  1. På plussidan ska då sägas att det har en attest som ger brevet datumet den 30 juni 1855.
  2. Nyansen, Ljusblå, är riktig och fanns i de första leveranserna.
Helena Obermüller-Wiléns attest för objektet.

Helena Obermüller-Wiléns attest för objektet.

Så, den slutliga rekommendationen är att inte anskaffa brevet eftersom det finns så mycket frågetecken kring avstämplingen. Utropet på 15 000 Euro är högt för ett brev avsänt efter den 20 augusti 1855 men lågt för ett brev avsänt den 30 juni 1855. Min rekommendation till Postiljonen är att auktionera ut objektet med ett mycket lågt utrop ifall det åter ska nå marknaden alternativt ta bort det från auktionen tills dess att det fastställts som ett brev avsänt den 30 juni 1855.

Kommentera gärna med synpunkter på brevet och min ”analys” av det. Det är ett viktigt föremål och alla tjänar på att objektet belyses ur många aspekter.