Den gula treskillingen!

Den gula treskillingen!

Den gula treskillingen är en internationell filatelistisk raritet. Såklart är den känd endast i ett exemplar och sedan upptäckten av Georg William Backman 1886 har den varit åtråvärd för samlare av rariteter över hela världen eller som en del av en samling av klassiskt svenskt material!

När nu Gustaf Douglas anskaffat den finns det anledning att berätta en liten del av historien kring den gula treskillingen. Men först, grattis till Gustaf och svenska filateli att den gula treskillingen åter hamnat i en filatelists händer och att vi har möjlighet att se den på utställningar! Det känns bra att den för tillfället är räddad från spekulation och PR-trick!

Det finns dessvärre två berättelser om den gula treskillingen. Genom åren har det odlats en berättelse kring en löpande värdestegring och världens dyrbaraste föremål i förhållande till sin vikt etc. I samband med att detta är sagt lämnar vi den berättelsen för att fokusera på den mer filatelistiska aspekten av objektet!

Först och främst, den gula treskillingen är en 8 Skilling banco! Den är inte tryckt tillsammans med andra 3 Skilling banco utan det är en kliché som felaktigt placerades tillsammans med 99 andra klichéer med 8 skilling banco våren 1857 då postkontoren led stor brist på just valören 8 skilling banco. I all hast gjordes misstaget och monteringen av plåten inkluderade minst en kliché från 3 skilling banco.

Den är inte bara tryckt som en 8 skilling banco utan även använd som en. Brevet som den gula treskillingen satt på var avsänt från Nya Kopparberget den 13 juli 1857 till Romfartuna. 3 skilling banco användes endast som kompletteringsporto medan 8 skilling banco användes som valör för dubbelt porto inrikes. Detta är känt genom upptäckaren av objektet som också vidimerat detta i domstol. Dock finns inte brevet kvar eftersom Georg William Backman mormor ville spara brevet varför märket ångades av brevet.

Den gula treskillingen är tryckt på medeltjockt papper (0,08 mm) och nyansen är Matt orangegul. Det ger vid handen att den gula treskillingen är tryckt i sjunde leveransen av 8 skilling banco under våren 1857. Det har gjorts äkthetsutredningar som alla vidimerat äktheten i den gula treskillingen!

Finns det fler gula treskillingar? Det är en fråga som vi idag inte vet; men den givna sensation en upptäckt skulle innebära gör att många letat men inget funnit. Det är dock troligt att fler än en gul treskilling trycktes. Huruvida dessa nådde postkontoren och eventuella köpare är dock inte möjligt att undersöka vidare. Det vi vet är att Nya Kopparberget nåddes av en leverans av 8 skilling banco på sammanlagt 500 exemplar den 27 april 1857. Även tre andra postkontor fick del av en tidig sjunde leverans av 8 skilling banco; det kan således finnas några ej upptäckta exemplar kvar att upptäcka. Sedan är det ju en smaksak ifall det ska kallas ett klichéfel eller ett färgfel.

Återigen ett stort grattis till Gustaf Douglas och svensk filateli!

Källor:

Skilling banco frimärken, Hugo Olsson och Fredrik Benzinger, 1950
SFF Handbok, Svenska frimärken 1855 – 1936, 1936
SFF Handbok, Svenska frimärken, 1855  – 1964, 1964
Den gula treskillingen, Lars Fimmerstad, 2004