Är du en skicklig skribent?

Är du både en skicklig filatelist och skribent? Då söker vi efter just dig. Vi öppnar nu upp för fler skribenter att publicera sig under eget namn på Svenska Frimärken. Givetvis utgår ekonomisk ersättning om än begränsad. Vi är intresserade av såväl korta informativa artiklar samt även mer omfattande artiklar. Vi är framför allt intresserade av artiklar inom följande områden:

  • Klassiskt Sverige från Skilling – Bandmärke
  • Stämplar under beskriven period
  • Posthistoria fram till Bandmärken
  • Artiklar gällande attester samt äkthet
  • Artiklar gällande utställningar samt montering
  • Generella nyhetsartiklar inom filatelin

Längd på artiklar ska vara ungefär en halv A4-sida. De publiceras under författarens eget namn. Se länk här för exempel! Vi ersätter varje publicerad artikel med en fri attest. Kontakta gärna oss på e-post info@svenskafrimarken.se eller telefon 08 645 12 00 (vis svarar nästan jämt) ifall du är intresserad av att skriva artiklar.

Älskar du också svenska frimärken; då har vi något gemensamt! Svenska Frimärken är en mötesplats för filatelister. Vår hemsida är en välbesökt plats för filatelister och hade under november månad drygt 2 000 unika besökare som gjorde drygt 10 000 sidvisningar. Vårt nyhetsbrev når ca 2 000 mottagare och utkommer ca 30 ggr per år.