Här hittar ni blanketten för beställning av attester!

Attester i flera olika format

Vi tror inte att en sorts attest kan fylla alla samlares behov. Vissa har intresse av att bestämma kvaliteter som äkthet, defekter och förbättringar medan andra vill ha hjälp med att fastställa en nyans, avart eller plåtposition. För att säkra att alla behov av attester uppfylls har vi valt att dela upp attesterna i flera olika. Detta också för att säkra vilka experter som behöver anlitas.

En attest kan fylla flera olika behov. Det först är såklart för beställaren att säkra en viss nyans, äkthet samt andra kvaliteter. För köpare av objekt finns det samma värde varför auktionsbolagen ofta villkorar bättre objekt med en attest. Det finns också ett värde för samlare generellt att förstå och veta vilka objekt som finns tillgängliga för förbättring av egna samlingar eller planering av utställningssamlingar.

Helhetsattest

Helhetsattest 4 skilling banco

Helhetsattest 4 skilling banco

En helhetsattest ger beställaren en helhetsbedömning över märkets alla kvaliteter. Följande bedömningar görs vid en helhetsattest:

 1. Äkthet, defekter, reparationer och förbättringar
 2. Nyansering, avarter och positionsbestämmelse när det är möjligt
 3. Bedömning av märkets kvaliteter i form av stämpel och centrering

Vår helhetsattest lämpar sig väl för objekt med väldigt hög kvalitet eller ifall de är väldigt ovanliga. Klicka gärna på objektet till höger för att se en helhetsattest. På alla helhetsattester kan man välja huruvida en sifferbedömning ska ske eller inte.

Äkthet, Defekter, reparationer och förbättringar

En bra investering för dyrbara objekt är en attest som säkerställer eller anger objektets äkthet, defekter, reparationer och förbättringar. Attestens syfte är att säkerställa ett märkes kvalitet avseende yttre påverkan på objektet. Till höger finns en äkthetsattest som visar vad som inkluderas i attesten. Följande delar kontrolleras vid attestens utfärdande:

 1. Objektets äkthet
 2. Defekter
 3. Reparationer
 4. Förbättring (till exempel stämpelifyllnad)

Notera att inga attester ger en garanti om 100%. Vi kan endast garantera att vi använder bästa möjliga experter samt bästa möjliga utrustning. I de fall attesten visar sig vara felaktig åter

Nytansintyg 4 skilling banco

Nyansintyg 4 skilling banco

Nyanser, avarter och positioner

En annan viktig attest är att bara säkra nyansen, avarten eller positionen på ett märke. Positioner är på Vapenmärken och inte möjligt på alla märken. Nyansering sker enligt Facit. Avarter sker mot Facit samt görs en besiktning för avarter som inte finns upptagna i Facit eller andra tryckta källor.

Till höger finns ett exempel på hur en nyanseringsattest kan se ut.

Kvalitetsbedömning

En kvalitetsbedömning innebär en uppmätning av märkets centrering samt stämpelns vinkel och centrering. Kvalitetsbedömningen görs också på en skala mellan godtagbart exemplar till lyxexemplar enligt en 10-gradig skala.

Se helhetsattesten ovan för att se hur bedömningen ser ut. Kvalitetsbedömning görs inte på objekt som håller ett större värde utan att det kompletteras med en attest gällande äkthet. Det fungerar med en attest utfärdad av annan attestskrivare som biläggs vid beställning.

Avgifter och villkor

Följande avgifter tas ut för era attester. Notera att porto samt grundavgift om 60 SEK tillkommer (endast ett porto samt en grundavgift vid beställning av flera olika attester). Priserna är utan moms.

 1. Helhetsattest 320 SEK
 2. Äkthetsintyg 260 SEK
 3. Nyansintyg 60 SEK
 4. Kvalitetsintyg 60 SEK

Vid större beställningar ges viss mängdrabatt. Notera att attesterna kan komma att delas med andra. I de fall beställaren inte vill att intyget ska vara offentligt tillkommer 50 % på avgiften. Innehavaren är alltid anonym. Vi villkorar inga attester utan alla beställningar debiteras och publiceras.

Under uppbyggnadsfasen kommer vi inte ha möjlighet att lämna attester på alla objekt varför vi ber om förståelse för varför vi inte kan tillgodose allas behov av attester.

Beställning

Det är enkelt att beställa en attest från oss. Kontakta oss på 08 645 12 00 eller e-post så tar vi en dialog kring hur vi kan stötta er med attester.