Flera olika format och serier

Våra publikationer finns i flera olika format och är indelade i olika serier. Vi har i huvudsak tre olika publikationer där den första är olika sammanställningar såsom portosatser, kontrollböcker och auktionsresultat. Den andra delen är samlarblad bestående av till exempel nyansliknare, positionsbestämning samt blad för egen montering av till exempel orter och positioner.

Bladen trycks på högkvalitativt papper med pigmenterat bläck för lång hållbarhet.

Sammanställningar

Våra sammanställningar ges ut löpande. De innehåller information som kan stötta samlare i samband med utvecklingen av en samling. Under hösten planeras följande sammanställningar att ges ut:

  1. Auktionsresultat 3 skilling banco år 2000 – 2013
  2. Kontrollboken för Skilling banco
  3. Auktionsresultat 5.5.5 år 2010 – 2013

I samband med att en sammanställning görs klar kommer uppdateringar tillföras årligen.

Samlarblad

Våra samlarblad riktar sig till samlare av Svenskt material. Vi publicerar löpande information som kan vara till nytta för samlare av olika kategorier. Vårt största projekt är att sätta samman en nyanslikare för klassiskt material. Vi planerar att ge ut följande samlarblad under hösten 2013:

  1. Positioner för 12 öre vapen
  2. 3 nyansblad
  3. Samlarblad orter under Vapenperioden

Samlarbladen ges ut löpande och kommer uppdateras i samband med att förändringar och ny kunskap tillkommer.

Artiklar

Vi kommer löpande publicera olika artiklar med ny information värdefulla för samlare av svenska frimärken. Artiklarna är oregelbundna i sin utgivning.

Avgifter

Varje publikation har sin egen avgift beroende på författare samt omfattning. Under våra abonnemang finns uppgifter kring avgifter för att få tillgång till alla våra publikationer löpande. För att se avgifter för våra enskilda publikationer behöver ni besöka sidan för publikationer i toppmenyn.