"Würtenkopf"

”Würtenkopf”

En av mina samlingar är Destination Europa före UPU. För Europas del är det fram till  den 30 juni 1875 förutom Frankrike som blev medlemmar först den 1 januari 1876. Jag samlar dessutom bara brev med frimärken. Det är ett lagom avgränsat område och det finns mycket material. Förutom en del enkla inhemska porton, Norden, Tyskland, Frankrike och Storbritannien blir det snabbt ganska svårt. Dessvärre finns Grekland med endast ett känt brev fram till 1875.

Jag har sammanställt följande tabell (del I) ur Åke Rietz bok för att få fram det totalt tillgängliga materialet. Ni som har material till salu får ju såklart gärna kontakta mig.

Antal kända exemplar

Land Skilling Vapen/Lejon Komb VLRt Ringtyp Totalt
Belgien   21 1 11 33
Danmark 92 463 1 63 619
Finland 113 418 26 94 651
Frankrike 38 383 4 131 556
Gibraltar   10   1 11
Grekland   1     1
Italienska stater 9 78 3 13 103
Malta 1 7     8
Nederländerna 32 193   12 237
Norge 75 414   105 594
Portugal   9 1 9 19
Ryssland 19 118 10 16 162
Schweiz   129 1 34 163
Slesvig, Holstein och Lauenburg 3 8     11
Spanien 1 29 8 24 62
Storbritannien inkl Irland 32 702 19 93 847
Tyska stater 62 510 29 112 713
Österrike-Ungern 11 49 5 20 85
TOTALT 513 3715 120 885 5331