Vad är Svenska Frimärken?

En inte helt ovanlig fråga är vad Svenska Frimärken är för något. Det är en informationssida som ägs av ett företag som heter Avitiva AB. Ensam ägare är Paul Linde vilket är jag. Jag har sedan tonåren samlat klassiskt svenska material i olika perioder och när jag för några år sedan tog upp samlandet igen efter fem års frånvaro förvånades jag av att det inte fanns en samlad informationsportal för kunskap kring filatelin. Glad i hågen började jag 2012 snickra på en sida utifrån mitt eget behov och de kontakter jag hade; därav finns sidan.

Jag samlar primärt Skilling banco men även andra emissioner från Sverige. Jag har en bra grundsamling och försöker ständigt utveckla mitt specialområde och min kunskap kring de första emissionerna av Sveriges frimärken.

Tjänster jag snabbt började fundera kring var attester, publikationer samt förmedling vilka alla idag är realiserade på Svenska Frimärken. De utgör basen i erbjudandet och basen i Svenska Frimärken. Att med positiv anda sprida information och kunskap om vår hobby och erbjuda samlare relevanta och prisvärda tjänster ser jag som min största uppgift. Idag är det många som hittat sidan och jag hoppas kunna fortsätta erbjuda samma höga kvalitet som hittills.

Svenska Frimärken är ingen heltidssyssla utan drivs vid sidan av mina andra företag Skola 2025 AB och Magolo AB. Samlandet har alltid tagit mycket av min fritid i anspråk och fortsätter göra det om än i annan form. Alla som vill är välkomna att ställa frågor eller kommentera Svenska Frimärken och jag ser fram emot en fortsatt kontakt.